Blog

Sapsan Plus a filosofie Agile

Klíčovými parametry každého IT projektu jsou čas, rozsah, rozpočet a efektivita týmu.
S cílem zajistit, aby klient obdržel kvalitní kód a aktuální software, byl spokojen se spoluprací, termíny a profesionalitou implementátorů, používá společnost Sapsan Plus s.r.o. Agile - filozofický přístup k vývoji softwaru, který pokrývá celý životní cyklus projektu, podporuje jeho vývoj a vítá velké i malé změny.
Aby bylo možné dokončit jakýkoli velký projekt, je třeba jej rozdělit na menší zvládnutelné části. Jen tak je možné jasně pochopit a naplánovat, kolik vývojářů se má projektu ujmout, jakou budou potřebovat kvalifikaci a jaké technologické zdroje budou k jeho realizaci potřeba.
Všechny úkoly se provádějí plánovaně, pro každý úkol je vyčleněn konkrétní čas a je mu přidělen vykonavatel. Efektivita a profesionalita týmu je patrná již v počátečních fázích projektu.
Práce je rozdělena do krátkých cyklů - etap, na konci každé etapy jsou výsledky analyzovány a v případě potřeby zákazník a tým změní priority a úkoly další etapy. Výsledkem každého takového cyklu je miniprodukt, který je k dispozici k testování zákazníkovi, který je s vývojáři v neustálém kontaktu. Díky tomuto přístupu zákazník jasně chápe, že veškeré změny, změny rozsahu a doplnění projektu ovlivňují dobu potřebnou k jeho realizaci.
Vedení a vývojáři společnosti Sapsan Plus s.r.o. se vždy zaměřují na to, aby zákazníkům poskytovali kvalitní a jedinečný software. Za tímto účelem se společnost Sapsan Plus s.r.o. při své práci řídí hodnotami Agile:
- pokud zákazník změní požadavky - není to problém.
- zákazník a vývojáři společnosti Sapsan Plus s.r.o. řeší všechny aktuální problémy průběžně po celou dobu projektu, neodkládají řešení, reagují rychle.
- pracujeme na výsledcích, na hodnotě produktu, na nejlepším řešení.
- nejlepší architektury a projekty vytvářejí samoorganizující se týmy.
Společnost Sapsan Plus s.r.o. již řadu let uplatňuje ve své práci čtyři principy Agile. Fungují a pomáhají nám v naší práci!
Nejdůležitější v Agile je klient a jeho zájmy: "spolupráce s klienty je důležitější než vyjednávání o smlouvě". Namísto formálního schvalování dokumentů, které nemusí plně popisovat konečný produkt, nabízejí vývojáři společnosti Sapsan Plus s.r.o. svým zákazníkům hodnocení softwaru v průběhu jeho vývoje. To se děje proto, aby byl zákazník plně zapojen do procesu tvorby produktu. Takový přístup minimalizuje nedorozumění ve fázi dokumentace, protože v agilním přístupu je "fungující software důležitější než komplexní dokumentace". Společnost Sapsan Plus s.r.o. to často dělá virtuálně, pomocí ukázek na obrazovce a online konferencí. Namísto rozsáhlého dokumentu s několika verzemi pro sledování změn se do agilního backlogu přidá nová pracovní položka
"Reagovat na změny, ne se řídit plánem" je jedním z nejdůležitějších principů agilního přístupu. Rychlost, s jakou vývojový tým reaguje na změny, závisí na tom, jak jasný je plán. Společnost Sapsan Plus s.r.o. pracuje: podle plánu vydání (měsíce), iteračního plánu (týdny) a denního plánu (dnes) - jedná se o krátké cykly, s jejichž pomocí lze v dalších cyklech snadno provádět změny.
Důležitou součástí úspěchu každého projektu je efektivita týmu IT vývojářů, v Agile se klient stává součástí týmu. Vzhledem k tomu, že v Agile "lidé a jejich interakce důležitější než procesy a nástroje", tým společnosti Sapsan Plus s.r.o. vždy přizpůsobuje pracovní postupy okolnostem a úkolům klienta, protože si uvědomuje, že primární je interakce s lidmi a jejich porozumění, a jakýkoli proces může být upraven později.
Filozofie Agile staví klienta a jeho zájmy na vrchol pyramidy rozhodování a tvorba softwaru se stává procesem, který se nebojí změn a přizpůsobení. V agilním přístupu klient pomáhá týmu a stává se jeho plnohodnotným členem.
PRO SVŮJ PROJEKT
VŠE CO POTŘEBUJETE
Používáme soubory cookie, pixely a další technologie (souhrnně „cookies“), abychom rozpoznali váš prohlížeč nebo zařízení a dozvěděli se více o vašich zájmech se základními funkcemi a službami pro další účely... Přečíst více
OK