Sapsan Plus S.R.O. - CZ

Co je zahraniční ekonomická aktivita?

Zahraniční ekonomická činnost je jednou z oblastí ekonomické aktivity společnosti, firmy nebo státu. Tato oblast je pevně spojena s vývozem a dovozem zboží a služeb, zahraničním obchodem, s realizací projektů společně s jinými zeměmi.

Jedním z hlavních směrů zahraniční ekonomické aktivity je mezinárodní obchod.

Mezinárodní obchod je výměna zboží ve fyzické formě, jakož i služby spojené s prováděním obchodu. Tyto zahrnují:
●       Mezinárodní přepravní služby;
●       celní služby;
●       pojišťovací služby;
●       služby pro mezinárodní platby;
●       dopravní a spediční služby;
●       služby skladování

Lidé, kteří se aktivně zabývají obchodem a výrobou, velmi často přicházejí s myšlenkou vývozu a dovozu zboží.Ti, kteří se nikdy nesetkali s dovozem nebo vývozem zboží a služeb se potýkají s mnoha problémy v oblasti regulace zahraniční ekonomické aktivity, které se provádí podle platných právních předpisů země. Účastník zahraniční ekonomické činnosti otevře měnový účet v jakékoli cizí měně nebo v několika měnách najednou-multi-měnový účet a konverzní účet.

Téměř na každém kroku zahraničně ekonomické transakce může dojít ke komplikacím. Při uzavírání smlouvy se zahraničním dodavatelem, při platbě v cizí měně, v době odbavení zboží na celnici a při starání se o dohodu dovozu a vývozu zboží v daňovém a účetnictví společnosti. Proto společnosti, které pracují v oblasti zahraničněekonomických aktivit, se ocitají pod zvláštní pozornost daňových a celních orgánů každé rezidentní země.

Zahraniční obchodní činnost-oblast provádění transakcí v oblasti vývozu a dovozu zboží, služeb, duševního vlastnictví a informací. Pod zbožím se rozumí movitý majetek, a které mají vztah k nemovitostem, letecké a námořní plavidla, plavidla vnitrozemské a smíšené plavání, kosmické objekty, také elektrická energie a jiné formy energie, které jsou předmětem zahraničního obchodu. Nutno podotknout, že jako zboží nejsou uznána vozidla, která se používají na základě smlouvy o mezinárodní přepravě.