Sapsan Plus S.R.O. - CZ

Druhy přepravy nákladů a jejich výhody

Přeprava nákladů – to je nedílná součást fungování každého podnikání, jež je spojeno s obchodem a výrobou, a proto jsme se rozhodli toto téma osvětlit podrobněji.

Existují různé druhy přepravy nákladů, klasifikují se podle typu použité dopravy, místa odeslání a místa určení. Podle toho, kam je nutno náklad přepravit, se přepravy dělí na:


Meziměstské – přepravy realizované mezi dvěma městy v rámci jedné oblasti. K jejich uskutečnění je nejčastěji zvolena silniční doprava, která zajistí rychlou realizaci objednávky při minimálních nákladech.


Meziregionální – přepravy realizované mezi obcemi, které se nacházejí v různých oblastech jednoho státu. Zde může být použita silniční, železniční nebo letecká doprava. Výjimečně může být použita říční či námořní doprava v závislosti na zeměpisných zvláštnostech regionu, v němž je přeprava realizována.


Mezinárodní – přeprava, která vyžaduje dodání nákladu z jednoho státu do jiného. Zde je vhodné se při volbě druhu dopravy zaměřit na rozměry nákladu, jeho hodnotu, dodací lhůty, rozpočet společnosti a další důležité charakteristiky společnosti. Rozlišujeme následující druhy přeprav:


Námořní nebo říční přeprava
Nevýhody: dlouhé dodací lhůty
Výhody: Je nejlevnější a nejekologičtější.
Rychlost je v přepravě nákladů velmi důležitým ukazatelem, který se zohledňuje při jejím zajišťování. Nezřídka se však jako důležitější faktor jeví její cena. Vodní přeprava nákladů je nejméně nákladná, proto v případě, že s dodávkou zboží nespěcháte a geografické charakteristiky země vyhovují přepravě nákladů po vodě, pak bude taková volba opodstatněná.

Letecká přeprava
Nevýhody: omezení, co se týče velikosti nákladu
Výhody: vysoká rychlost dodání nákladů z jakéhokoli místa na planetě do jiného
Tento typ přepravy je velmi vhodný, pokud je přepravováno rychle se kazící zboží. Mezi výhody letecké přepravy patří nejen nejrychlejší dodání, ale také nejúspornější přeprava nákladů malých rozměrů a možnost zdolání i těch nejdelších tras. Avšak ani letecká přeprava se neobejde bez mínusů. Jde o omezení týkající se bezpečnosti nákladů a jejich velikosti.

Železniční přeprava
Nevýhody: dodání nákladu je možné pouze tam, kde je železnice
Výhody: je možné přepravovat jakékoli druhy nákladů v libovolném množství
Tento typ přepravy nákladů je vcelku univerzální. Dá se použít jak v rámci jednoho státu, tak i v případě potřeby pro překonání vzdálenosti mezi dvěma dosti vzdálenými státy. Cena této přepravy je velmi variabilní a závisí na vzdálenosti mezi místem odeslání a místem určení a dále na objemu přepravovaného nákladu.

Silniční přeprava
Nevýhody: vysoké ceny za přepravu na velké vzdálenosti a nemožnost dodávky zboží do regionů bez odpovídající silniční infrastruktury
Výhody: možnost přímé dodávky zboží od odesílatele k příjemci
Tento druh dopravy je nejoblíbenější a nejpoužívanější. Skvěle se hodí k přepravě jakýchkoli nákladů. Je snazší je kontrolovat a sledovat pohyb zásilky. Silniční doprava je vhodná pro jakékoli typy nákladů a jakékoli rozměry. S její pomocí je zajištěna dostatečná ochrana zboží před poškozením. Výhodou tohoto typu přepravy je možnost kombinovat v jedné zásilce několik druhů nákladu nebo realizovat dodávku zboží ve speciálních chladících boxech.
Nyní máte přehled o specifikách všech druhů přepravy nákladů a můžete vyhodnotit, zda je na místě použít ten či onen druh. Pokud ovšem stále ještě nemáte jasno, spojte se s naším manažerem a on vám pomůže se správným výběrem.