Sapsan Plus S.R.O. - CZ

Výhody konsolidovaných dodávek z Číny

Ještě docela nedávno, když jste potřebovali objednat přepravu menšího objemu zboží z Číny do vašeho státu, museli jste zaplatit dodávku celého kontejneru, v němž se zásilka přepravovala. Zaplatili jste tak nejen za zboží, ale i za prázdné místo, což nebylo zrovna výhodné. Nyní je tu řešení – dodávka v rámci konsolidované přepravy. Výhody tohoto způsobu přepravy hovoří samy za sebe.


1. Úspory při dodávce
Jelikož se výše platby za dodávku v rámci konsolidované přepravy nákladů účtuje podle prostoru zaplněného nákladem nebo podle jeho hmotnosti v kontejneru, rozdělí se celková cena dodávky celého kontejneru mezi všechny majitele nákladů. Vy platíte fixní sazbu výhradně za dodávku vašeho nákladu, a žádné dodatečné přepravní náklady.


2. Nedělejte si starosti s papírováním
Vyřízení dokumentů ohledně celního odbavení nákladu zajišťuje přepravce. Vy prostě jen uzavřete smlouvu a převezmete zboží na místě v ní uvedeném.


3. Nejkratší dodací lhůty
Díky promyšleným a optimalizovaným trasám dorazí náklad v nejkratším možném termínu.


4. Dodání jakéhokoli objemu zboží
Hlavním úkolem přepravce je zaplnit kontejner nákladem, aby bylo možné objednat místo i pro ten nejmenší náklad. Jediným omezením je minimální hmotnost nákladu, která činí 10 kg.

5. Příjemcem může být fyzická osoba
Jednou z nejpodstatnějších výhod tohoto druhu přepravy je to, že nemusíte být právnickou osobou; stačí, jste-li zletilí. 

Pokud je vaše podnikání založeno na častém odesílání menších zásilek, je to ideální způsob, jak minimalizovat náklady a maximalizovat zisk.